استخدام نیروی چیدمان(مرچندایزینگ) در شرکت زرنگار پخش پایتخت

استخدام زر نگار پخش پایتخت شرکت زرنگار پخش پایتخت متعلق به گروه صنعتی زرماکارون جهت تکمیل…