استخدام کارشناس فروش،بازاریاب در شرکت چیکلند در البرز

استخدام شرکت چیکلند  شرکت چیکلند جهت تکمیل کادر فروش خود در استان البرز از افراد واجد شرایط…

استخدام کارشناس فروش و بازاریاب و ویزیتور /مجموعه غذایی چیکلند

استخدام مجموعه غذایی چیکلند مجموعه غذایی چیکلند (واحد گوشت و مرغ ) جهت تکمیل کادر خود…