استخدام باریستا در کافه رستوران کابانا

استخدام کافه رستوران کابانا کافه رستوران کابانا در ساری از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…