استخدام نقشه کش مسلط به نرم افزار کاتیا در رباط کریم

به نقشه کش مسلط به نرم افزار CATIA – DRAFTING در رباط کریم – شهرصنعتی پرند…