استخدام تکنسین مکانیک و یا کارگر ماهر در شرکت کادوس بلور

استخدام شرکت کادوس بلور در البرز شرکت کادوس بلور واقع در کمالشهر کرج جهت تکمیل کادر…