استخدام سالن کار آقا در یک رستوران معتبر در تهران

رستورانی واقع در مرکز خرید پالادیوم، جهت همکاری در بخشهای سالن ، هاست و خدمه در…