استخدام کارآموز منابع انسانی در یک شرکت بازرگانی در شرق تهران

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در شرق استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می…