استخدام 4 ردیف شغلی در یک هلدینگ بین المللی کسب و کار/اصفهان

یک هلدینگ بین المللی کسب و کار جهت تکمیل کادر فنی خود در استان اصفهان از…