استخدام تعدادی بازاریاب در گروه صنعتی کارافرم ایرانیان – شیراز

به تعدادی بازاریاب جهت همکاری در گروه صنعتی کارافرم ایرانیان – شیراز نیازمندیم. تلفن: 0713xxxxxxx (نمایش…