استخدام کارشناس تکنولوژی(پلیمر،شیمی کاربردی،مهندسی شیمی)/تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…