استخدام استاد کار،حسابدار،تکنسین فنی در یک نمایندگی /اصفهان

یک نمایندگی معتبر خودرو جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان اصفهان از افراد واجد…