استخدام نقشه کشی صنعتی،جوشگار آرگون،مونتاژ کار،حسابدار

استخدام آذران شکلات پورمند آذران شکلات پورمند جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی از افراد…