استخدام کارشناس منابع انسانی و امور اداری در یک کارخانه/تهران

یک کارخانه تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…