استخدام کارگر جهت کارخدماتی در منازل در آذربایجان شرقی

یک شرکت معتبر جهت کارخدماتی در منازل در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت…