استخدام تودوزی کار-خیاط صنعتی خانم در شرکت صنعتی ایران روور

استخدام گروه صنعتی ایران روور شرکت گروه صنعتی ایران روور جهت تکمیل کادر خود در استان…