استخدام نیروی راننده جهت پخش در کاردارکیش(قهوه پندار)

استخدام کاردارکیش(قهوه پندار) در تهران شرکت کاردارکیش(قهوه پندار) در تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام…