استخدام کارشاس فروش در یک شرکت تولیدی در زمینه تجهیزات پزشکی

یک شرکت تولیدی در زمینه تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…