استخدام کارشناس/کارشناس ارشد صنایع غذایی در شرکت پاژن

شرکت فراورده های شیری پاژن جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…