استخدام یک شرکت تجهیزات پزشکی در استان آذربایجان شرقی

یک شرکت تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز از افراد واجد شرایط زیر…