استخدام کاپیتان اردر،سالن کار،صندوقدار دلیوری،پیک موتوری

یک مجموعه رستوران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…