استخدام نیروی کارقنادی،فروشنده(حقوق ثابت،حق صبحانه و نهار)مشهد

یک  قنادی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی-مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت…