استخدام ناخن کار،مژه کار، فیبروز و تاتو کار،ماساژور ایپلاسیون

یک سالن زیبایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…