استخدام کارمند آقا در یک شرکت تولیدی و بازرگانی در تهران

یک شرکت تولیدی و بازرگانی (تولید سیم و کابل)  جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از…