استخدام کارمندحسابداری واحد خدمات پس ازفروش درشرکت لوازم خانگی

یک شرکت معتبر لوازم خانگی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…