استخدام کارمند(کانتر) خانم در شرکت افراگشت کهن در تهران

استخدام افراگشت کهن شرکت افراگشت کهن جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…