استخدام ناخن کار،مژه کار، فیبروز و تاتو کار،ماساژور ایپلاسیون

یک سالن زیبایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کوپ کار،رنگ و مش کار،ناخن کار،مژه کار در تهران

یک سالن زیبایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر…