استخدام طراح گرافیست در شرکت کارنیک در تهران

استخدام شرکت کارنیک شرکت کارنیک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…