استخدام سالن کار،هاست ، نیروی خدمات در یک رستوران معتبر/تهران

رستورانی واقع در مرکز خرید پالادیوم، جهت همکاری در بخشهای سالن ، هاست و خدمه در…