استخدام شرکت صنعت ساختمان کاروا

شرکت صنعت ساختمان کاروا در گیلان جهت تکمیل کادر خود به یکنفر حسابدار فروش (خانم) و…