استخدام نیروی cnc کار و انباردار آقا در یک شرکت در اصفهان

یک شرکت تولیدکننده در شهرک صنعت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط…