استخدام مدیر فروش ، کارشناس فروش ، کارپرداز در اصفهان

یک مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…