استخدام نیروی مسلط به فروش، بازاریابی و کارپردازی در کرمان

به یکنفر نیروی مسلط به فروش، بازاریابی و کارپردازی جهت همکاری در کرمان نیازمندیم. ساعت کاری:…

استخدام نیروی جهت کارپردازی و امور داخلی کارگاه در یزد

به نیروی کاری آقا بومی با گواهینامه ماشین برای شیفت صبح ساعتی 7000 تومان جهت کارپردازی…

استخدام آقا جهت کارپردازی و کارهای ادای در شیراز

به یک آقا با مدرک لیسانس جهت کارپردازی و کارهای اداری در شیراز نیازمندیم. ساعت تماس…