استخدام زیر کارچی کابینت pvc و نقاش ماهر چوب در کمالشهر

آگهی استخدام زیر کارچی کابینت و نقاش چوب در کمالشهر به افراد واجد شرایط زیر جهت…