استخدام تخته کار،کباب پز،آشپز ایرانی در رستوران مهرگان

استخدام رستوران مهرگان رستوران مهرگان جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط…