استخدام سالن کار،کمک آشپز فرنگی در تهران

یک کافه رستوران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…