استخدام سنباده زن یا پولیش کار،کورین کار و اپراتور دستگاه

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از 3 نفر از افراد فعال…