استخدام سرپرست کارگاه(مهندس عمران) در خراسان جنوبی

یک شرکت پیمانکاری آب جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط…