استخدام چرخکار بیرون بر کارگاهی در همدان

به چرخکار بیرون بر کارگاهی جهت همکاری در همدان نیازمندیم. تلفن : 09393236933 موقعیت : همدان…

استخدام پرسنل کارگاهی جهت یک شرکت در بیرجند

یک شرکت واقع در بیرجند جهت تکمیل پرسنل کارگاهی خود اقدام به استخدام جوشکار CO2 و…

استخدام نیروی خانم جهت کار اداری در محیط کارگاهی – کرج

به نیروی خانم جهت کار اداری در محیط کارگاهی در کرج نیازمندیم. تلفن: 0263xxxxxxx (نمایش کامل)

استخدام نیروی ساده جهت کارگاهی در البرز

یک کارگاه در البرز به نیروی ساده جهت همکاری نیازمند است. تلفن : 09125020159 موقعیت :…

استخدام تراشکار ماهر جهت کارگاهی در اصفهان

آگهی یک کارگاه معتبر در اصفهان یک کارگاه معتبر واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود…

استخدام نیروی کارگاهی جهت همکاری در اهواز

به نیروی کارگاهی جهت همکاری در اهواز نیازمندیم. موبایل: 0916xxxxxxx (نمایش کامل)

استخدام مهندس مکانیک جهت امور کارگاهی در تهران

آگهی استخدام کارگاه رخشان سپهر کارگاه رخشان سپهر در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از…

استخدام نیروی خانم و آقا جهت کارگاهی در مشهد

به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کارگاهی در مشهد در محدوده بلوار توس نیازمندیم. موبایل:…