استخدام کارگر خانم در یک مجموعه معتبر در مشهد

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر…