استخدام تدوینگر و کارگردان تلویزیونی جهت یک پروژه در تهران

دعوت به همکاری جهت تصویربرداری و تدوین در تهران از واجدین شرایط ذیل جهت کار در…