استخدام کارشناس رسته کار و کارگری و ایمنی کار در شرکت اسکله دنا

استخدام شرکت اسکله دنا در فارس شرکت اسکله دنا در فارس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود…

استخدام آقا جهت نظافت و کارگری در کارگاه شیرینی پزی در مشهد

به تعدادی کارگر آقای جوان جهت نظافت و کارگری در کارگاه شیرینی پزی در محدوده قاسم…