استخدام کارشناس اداری و کارگزینی در یک شرکت معتبر در مازندران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارمند اداری آشنا به فروش و کارگزینی در یک شرکت

استخدام یک شرکت معتبر صنایع غذایی در تبریز یک شرکت معتبر صنایع غذایی در تبریز جهت…

استخدام کارشناس کارگزینی خانم در یک مجموعه در تهران

یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…

استخدام کارمند واحد کارگزینی آقا در شهریار

به کارمند واحد کارگزینی آقا آشنا به حقوق و دستمزد و مسلط به office و کار…

استخدام کارشناس امور اداری و منابع انسانی مسلط به امور کارگزینی

استخدام شرکت چوب ریزان پارس چوب ریزان پارس (یک شرکت معتبر تولیدی) واقع در شهرک صنعتی…

استخدام کارشناس کارگزینی در ایما طرح پویا در تهران

استخدام ایماطرح پویا  ایما طرح پویا  جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…

استخدام کارشناس امور اداری و کارگزینی خانم در تهران

استخدام شرکت ستاره ون گستر شرکت ستاره ون گستر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام کارشناس امور اداری و کارگزینی و کارشناس برنامه ریزی

استخدام شرکت ستاره ون گستر شرکت ستاره ون گستر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام کارشناس کارگزینی در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام مسئول امور اداری و کارگزینی آقا و خانم در تهران

استخدام مسئول امور اداری و کارگزینی در تهران به رده ی شغلی زیر با شرایط ذکر…

استخدام کارمند کارگزینی خانم در یک شرکت در تهران

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…

استخدام کارشناس کارگزینی در شرکت ایماطرح پویا /تهران

استخدام ایماطرح پویا (ایما گالری) شرکت ایماطرح پویا (ایما گالری) جهت تکمیل کادر خود در استان…