استخدام تعدادی مکانیک و تکنسین فنی لیفتراک در آرکا ماشین کارینا

استخدام شرکت آرکا ماشین کارینا شرکت آرکا ماشین کارینا در تهران استخدام می نماید: ردیف عنوان…