استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر جهت کارMDF و چوب در تهران

به نجار ماهر و نیمه ماهر جهت کار MDF و چوب در تهران نیازمندیم. تلفن :…