استخدام هاست (میزبان) در رستوران کاساب در تهران

 رستوران کاساب جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…

استخدام صندوقدار خانم در رستوران کاساب در محدوده خیابان فرشته

رستوران کاساب جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…

استخدام کارگر ساده در رستوران کاساب در تهران

رستوران کاساب جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…