استخدام نیروی کارمند فروش تلفنی (کالسنتر) در هلدینگ کالای ایرانی

استخدام شرکت هلدینگ کالای ایرانی در تهران شرکت هلدینگ کالای ایرانی در تهران افراد واجد شرایط…