استخدام کارمند اداری (رشته شیمی)در آزمایشگاه کالیبراسیون/تهران

 آزمایشگاه کالیبراسیون جهت تکمیل کادر واحد اداری خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط…

استخدام کارشناس کالیبراسیون آقا در آزمایشگاه کالیبراسیون/تهران

آزمایشگاه کالیبراسیون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت…