استخدام بازاریاب حضوری با حقوق ثابت در شرکت پخش کالی

آگهی استخدام شرکت پخش کالی شرکت پخش کالی واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به…