استخدام پروموتر خانم در شرکت پخش آسو تجارت کامبادن/کرمانشاه

استخدام شرکت آسو تجارت کامبادن شرکت آسو تجارت کامبادن دارای برندهای شیررضا و ایز جهت تکمیل کادر…