استخدام اپراتور ماهر فرز CNC در شرکت قالب سازی کامو در تهران

استخدام شرکت قالب سازی کامو شرکت قالب سازی کامو جهت تکمیل کادر خود در محدوده شرق…